Kupić Fluoxetine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluoksetyna selektywnym inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) przeciwdepresyjne. Fluoksetyna wpływ substancji chemicznych w mózgu, które mogą stać się asymetryczne powodować depresję, niepokój, panika, lub objawy obsesyjno-kompulsywne.

Fluoksetyna jest stosowany w leczeniu zaburzeń depresyjnych nawracających, żarłoczność psychiczną (zaburzenia odżywiania) zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia paniki i przedmiesiączkowe zaburzenie nastroju (PMDD).

Fluoksetyna jest czasami stosowane razem z innym lekiem o nazwie olanzapinę (Zyprexa). w leczeniu depresji spowodowanej przez zaburzenia dwubiegunowe (depresja maniakalna). To połączenie jest również stosowany w leczeniu depresji po upływie co najmniej 2 innych leków wypróbowano bez skutecznego leczenia objawów.

Fluoksetyna mogą być również wykorzystywane do celów nie wymienionych w tym leków przewodnika.

Ważne informacje

Nie należy stosować fluoksetynę, gdy stosuje się pimozyd lub tiorydazynę, lub jeśli pacjent jest leczony z błękitu metylenowego wstrzykiwań.

Nie stosować fluoksetynę, jeśli wziąć inhibitor MAO w ciągu ostatnich 14 dni. Mogłyby wystąpić niebezpieczne interakcje leków. Inhibitorów MAO należą izokarboksazyd, linezolid, fenelzynę, rasagilinę, selegilinę, i tranylcyprominę. Należy odczekać co najmniej 14 dni po odstawieniu inhibitora MAO, zanim będzie można podjąć fluoksetynę. Musisz czekać 5 tygodni po zatrzymaniu fluoksetynę, zanim będzie można podjąć tiorydazynę lub inhibitorami MAO.

fluoxetine skutki uboczne
fluoxetine opinie
fluoxetine hydrochloride
fluoxetine forum
fluoxetine dawkowanie
fluoxetine lek
fluoxetine side effects
fluoxetine and alcohol
fluoxetine tabletki
fluoxetine skutki uboczne
fluoxetine opinie
fluoxetine hydrochloride

Niektórzy młodzi ludzie mają myśli samobójcze, kiedy pierwszy przyjmowania antydepresantów. Lekarz będzie musiał sprawdzić swoje postępy w regularnych wizyt podczas korzystania fluoksetynę. Twoja rodzina lub inne opiekunowie powinni być wyczuleni na zmiany nastroju lub objawów.

Jeśli również wziąć olanzapinę (Zyprexa), czytać medyczną przewodnik Zyprexa i wszystkich ostrzeżeń i instrukcji dostarczonych z tym leków pacjenta.

Przed zastosowaniem leku

Nie należy stosować fluoksetynę, jeśli jesteś uczulony na to, czy też wziąć pimozyd lub tiorydazynę, lub jeśli pacjent jest leczony z błękitu metylenowego wstrzykiwań.

Nie stosować fluoksetynę, jeśli wziąć inhibitor MAO w ciągu ostatnich 14 dni. Mogłyby wystąpić niebezpieczne interakcje leków. Inhibitorów MAO należą izokarboksazyd, linezolid, fenelzynę, rasagilinę, selegilinę, i tranylcyprominę.

Należy odczekać co najmniej 14 dni po odstawieniu inhibitora MAO, zanim będzie można podjąć fluoksetynę. Musisz czekać 5 tygodni po zatrzymaniu fluoksetynę, zanim będzie można podjąć tiorydazynę lub inhibitorami MAO.
fluoxetine co to za lek
fluoxetine forum
fluoxetine dawkowanie
fluoxetine lek
fluoxetine side effects
fluoxetine and alcohol
fluoxetine tabletki
fluoxetine and alcohol
fluoxetine and pregnancy
fluoxetine and weight gain
fluoxetine anxiety
fluoxetine antidepressant
fluoxetine abuse
fluoxetine and breastfeeding

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych innych leków przeciwdepresyjnych, zwłaszcza Celexa, cymbalta, Desyrel, effexor, Lexapro, Luvox, Oleptro, Paxil, Pexeva, Symbyax, Viibryd lub Zoloft.

Aby upewnić się, że fluoksetyna jest bezpieczny dla pacjenta, należy poinformować lekarza, jeśli:

marskość wątroby;
choroba nerek;
cukrzyca;
jaskry;
drgawek lub padaczki;
zaburzenia dwubiegunowe (depresja maniakalna); lub
Historia nadużywania narkotyków lub myśli samobójczych.
Niektórzy młodzi ludzie mają myśli samobójcze, kiedy pierwszy przyjmowania antydepresantów. Lekarz będzie musiał sprawdzić swoje postępy w regularnych wizyt podczas korzystania fluoksetynę. Twoja rodzina lub inne opiekunowie powinni być wyczuleni na zmiany nastroju lub objawów.
fluoxetine and ibuprofen
fluoxetine and weed
fluoxetine alcohol interaction
fluoxetine breastfeeding
fluoxetine benefits
fluoxetine bnf
fluoxetine bipolar
fluoxetine brand names
fluoxetine binge eating
fluoxetine buy
fluoxetine brands in india
fluoxetine buy online

Weź fluoksetynę dokładnie zgodnie z zaleceniami lekarza. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek na etykiecie recepty. Lekarz może zmienić dawkę leku sporadycznie, aby upewnić się uzyskać najlepsze wyniki. Nie należy przyjmować leku w większych lub mniejszych ilościach lub przez czas dłuższy niż zalecany.

Nie kruszyć, żuć, łamać lub otwórz fluoksetyny kapsułki o przedłużonym uwalnianiu. Połknąć w całości.

Zmierz medycyna specjalnym dawki leku miarka lub kubek. Jeśli nie masz urządzenia do pomiaru dawki, poproś farmaceutę o jeden.

Może to potrwać do 4 tygodni przed objawy poprawy. Zachować przy użyciu leków zgodnie z zaleceniami i poinformować lekarza, jeśli objawy nie ustępują.

Nie należy nagle przerywać stosowania fluoksetyny lub można mieć nieprzyjemne objawy odstawienia. Zapytaj lekarza, jak bezpiecznie przerwać stosowanie fluoksetyny.

Traktować przedmiesiączkowe zaburzenie nastroju, zazwyczaj stosowana dawka fluoksetyny jest raz na dobę, podczas gdy masz swój okres, lub 14 dni przed oczekiwać okres do początku. Postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza.

Przyjąć pominiętą dawkę tak szybko, jak to możliwe. Opuścić pominiętą dawkę, jeśli zbliża się pora na kolejną dawkę. Nie należy przyjmować dodatkowe leki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
fluoxetine bruising
fluoxetine co to za lek
fluoxetine capsules
fluoxetine contraindications
fluoxetine cats
fluoxetine capsules side effects
fluoxetine 20 mg cap
fluoxetine capsules 20mg side effects
fluoxetine caffeine
fluoxetine can you drink alcohol with it
fluoxetine citalopram
fluoxetine dawkowanie
fluoxetine działanie
fluoxetine dosage
fluoxetine dose
fluoxetine dogs
fluoxetine during pregnancy
fluoxetine doses
fluoxetine dosage for dogs
fluoxetine dosage for anxiety
fluoxetine depression

W przypadku pominięcia dawki leku Prozac Weekly, przyjąć pominiętą dawkę tak szybko, jak to możliwe i przyjąć następną dawkę 7 dni później. Jeśli jednak zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki tygodniowej regularnie zaplanowane, należy opuścić pominiętą dawkę i przyjąć następną zgodnie z zaleceniami. Nie należy przyjmować dodatkowe leki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Dawka dla dorosłych zwykle dla fluoksetyny Dysphoric napięcia przedmiesiączkowego zaburzenia:

Dawka początkowa: 20 mg doustnie raz na dobę.
Dawka podtrzymująca: 20 mg / dobę w sposób ciągły lub, alternatywnie, 20 mg / dobę w czasie fazy lutealnej systemu miesiączkowego (na 14 dni przed przewidywanym rozpoczęciem miesiączki). 20 mg / dawkę wykazano, że są skuteczne do sześciu miesiącach leczenia. 60 mg / dzień Dawka badano również, lecz nie został pokazany jest znacznie bardziej skuteczny niż 20 mg / dobę.
Maksymalna dawka: 80 mg / dzień.
fluoxetine effects
fluoxetine erowid
fluoxetine español
fluoxetine expiration
fluoxetine epocrates
fluoxetine elderly
fluoxetine experience
fluoxetine energy
fluoxetine efficacy
fluoxetine empty stomach
fluoxetine forum
fluoxetine for dogs
fluoxetine for anxiety
fluoxetine for cats
fluoxetine for premature ejaculation
fluoxetine for dogs dosage
fluoxetine for weight loss
fluoxetine for bulimia
fluoxetine for depression
fluoxetine for dogs side effects
fluoxetine generic
fluoxetine generic name
fluoxetine get high
fluoxetine grapefruit
fluoxetine gain weight

Zwykle dorosłych Dawka fluoksetyny na depresję:

Kapsułki o natychmiastowym uwalnianiu lub tabletki:
Dawka początkowa: 20 mg doustnie raz na dobę, rano.
Dawka podtrzymująca od 20 do 80 mg / dobę w 1 lub 2 dawkach podzielonych.

Kapsułki o przedłużonym uwalnianiu: pacjenci przyjmujący 20 mg na dobę, mogą być przekształcone do 90 mg doustnie raz na tydzień. Pierwsza dawka tygodniowa należy 7 dni po ostatniej dawce dziennej.

Zwykle dorosłych Dawka fluoksetyny na zaburzenia obsesyjno-kompulsywne:

Dawka początkowa: 20 mg doustnie raz na dobę, rano.
Dawka podtrzymująca 20 do 60 mg / dzień w ciągu 1 do 2 dawkach podzielonych.
Maksymalna dawka: 80 mg / dzień.

Dawka dla dorosłych zwykle Panic Disorder:

Dawka początkowa: 20 mg doustnie raz na dobę, rano.
Dawka podtrzymująca 20 do 60 mg / dzień w ciągu 1 do 2 dawkach podzielonych.
Maksymalna dawka: 80 mg / dzień.

Zwykle dorosłych Dawka fluoksetyny dla Bulimia:

Dawka początkowa: 60 mg doustnie raz na dobę, rano. Niektórzy pacjenci zaczęli z niższych dawkach. Dawki większe niż 60 mg / dobę nie były systematycznie badane.
fluoxetine grapefruit juice
fluoxetine good experience
fluoxetine gynecomastia
fluoxetine generic for prozac
fluoxetine generic cost
fluoxetine hydrochloride
fluoxetine hcl 20 mg
fluoxetine half life
fluoxetine hydrochloride 20 mg
fluoxetine hcl 10mg
fluoxetine hcl 20 mg side effects
fluoxetine headache
fluoxetine hair loss
fluoxetine hcl 20 mg capsule
fluoxetine how long does it take to work
fluoxetine in pregnancy
fluoxetine ingredients
fluoxetine interactions
fluoxetine insomnia
fluoxetine indications
fluoxetine in dogs
fluoxetine india

Zazwyczaj dawka dla Kryzysu pediatryczna:

Depresja:

7 lat i młodsi:
Bezpieczeństwo i skuteczność nie zostały ustalone.

8 lat, poniżej 18 lat:
Dawka początkowa: od 10 do 20 mg doustnie raz na dobę. Po 1 tygodniu w dawce 10 mg / dziennie, dawkę można zwiększyć do 20 mg / dzień.

Niższe dzieci masa:
Ze względu na wyższe stężenia w osoczu w niższych ciężarów dzieci, dawka początkowa i celem w tej grupie powinny być ogólnie 10 mg / dobę. Zwiększenie dawki do 20 mg / dobę może być rozważane po kilku tygodniach, jeśli poprawa kliniczna jest niewystarczająca.

Zazwyczaj dawka dla Pediatric zaburzenia obsesyjno-kompulsywne:

6 lat lub młodszych:
Bezpieczeństwo i skuteczność nie zostały ustalone.

7 lat, poniżej 18 lat:
Dawka początkowa: 10 mg doustnie raz na dobę.

Młodzież i dzieci o masie: wyższe
Po upływie 2 tygodni w dawce 10 mg / dziennie, dawkę można zwiększyć do 20 mg / dzień. Dodatkowe zwiększenie dawki może być rozważane po kilka tygodni, jeśli poprawa kliniczna jest niewystarczająca. Zaleca się zakres dawek od 20 do 60 mg / dobę.

Niższe dzieci masa:
Dodatkowe zwiększenie dawki może być rozważane po kilku tygodniach, jeśli poprawa kliniczna jest niewystarczająca. Zaleca się zakres dawek od 20 do 30 mg / dobę. Istnieje minimalne doświadczenie w dawkach większych niż 20 mg / dobę i żadna z dawek większych niż 60 mg / dobę.
fluoxetine ibuprofen
fluoxetine in cats
fluoxetine ibs
fluoxetine joint pain
fluoxetine japan
fluoxetine jaw pain
fluoxetine journal
fluoxetine jitters
fluoxetine jittery
fluoxetine jak dziala
fluoxetine jaw clenching
fluoxetine jak działa
fluoxetine jaw
fluoxetine keeping me awake
fluoxetine kidney problems
fluoxetine kick
fluoxetine kidney pain
fluoxetine kalms
fluoxetine kapsulki
fluoxetine kidneys
fluoxetine kaina
fluoxetine kopen
fluoxetine kaufen
fluoxetine lek
fluoxetine lek na depresje
fluoxetine long term side effects
fluoxetine long term use
fluoxetine loss of appetite
fluoxetine libido
fluoxetine lethal dose
fluoxetine leaflet
fluoxetine liver
fluoxetine low libido
fluoxetine mechanism of action
fluoxetine metabolism
fluoxetine medsafe
fluoxetine medication
fluoxetine morning or night
fluoxetine medscape
fluoxetine maoi
fluoxetine mg
fluoxetine msds
fluoxetine mode of action
fluoxetine nausea
fluoxetine nhs
fluoxetine night sweats
fluoxetine not working
fluoxetine nightmares
fluoxetine nz
fluoxetine nursing implications
fluoxetine nyquil
fluoxetine no side effects
fluoxetine names
fluoxetine opinie
fluoxetine overdose
fluoxetine overdose symptoms
fluoxetine or citalopram
fluoxetine online

Jakie inne leki wpłynie fluoksetynę?

Biorąc fluoksetynę z innymi lekami, które sprawiają, senność lub spowolnić oddychanie może zwiększyć te efekty. Zwrócić się do lekarza przed podjęciem fluoksetynę z nasenny, narkotyczne leki medycyny, relaksacji mięśni, lub medycyny za niepokój, depresja, czy napady.

Zwrócić się do lekarza przed podjęciem niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) do bólu, zapalenia stawów, gorączka, lub obrzęk. Obejmuje to kwas acetylosalicylowy, ibuprofen (advil, Motrin), naproksen (Aleve), celekoksyb (Celebrex), diklofenak, indometacyna, meloksykam i inne. Korzystanie NLPZ fluoksetyny może doprowadzić do siniaków lub krwawień.

Wiele leków może oddziaływać z fluoksetyny. Nie wszystkie możliwe interakcje są tutaj wymienione. Należy poinformować lekarza o wszystkich leków i wszelkie rozpocząć lub przerwać stosowanie fluoksetyny w trakcie leczenia, w szczególności:

inny lek przeciwdepresyjny;
rozcieńczalnik krwi (warfaryna, Coumadin);
Dziurawiec;
tryptofan (czasami nazywany L-tryptofanu);
recepty ból medycyna - fentanyl, tramadol.
lek stosowany w leczeniu lęku - alprazolam, buspiron, diazepam.
leki w leczeniu chorób psychicznych - klozapina, haloperidol, iloperidon, litu, ziprasidon i inni; lub
leki serca - amiodaron, digitoksyna, prokainamid, chinidyna, sotalol, i inne.
migrenowy ból głowy medycyna - almotryptan, frowatryptan, sumatryptan, naratryptan, rizatryptan, zolmitryptan.
zajęcie leki - karbamazepina, fenytoina.
fluoxetine overdose amount
fluoxetine or sertraline
fluoxetine overdose effects
fluoxetine overdose fatal
fluoxetine olanzapine
fluoxetine pregnancy
fluoxetine prozac
fluoxetine pronunciation
fluoxetine price
fluoxetine package insert
fluoxetine pmdd
fluoxetine pills
fluoxetine prescribing information
fluoxetine pms
fluoxetine pill identifier
fluoxetine qt prolongation
fluoxetine qtc
fluoxetine quetiapine
fluoxetine quitting
fluoxetine qt
fluoxetine que es
fluoxetine quitting cold turkey
fluoxetine quetiapine interaction
fluoxetine questions
fluoxetine long qt
fluoxetine reviews
fluoxetine reviews for anxiety
fluoxetine rash
fluoxetine reviews uk
fluoxetine recall
fluoxetine rxlist
fluoxetine risks
fluoxetine recreational
fluoxetine raynaud's
fluoxetine rem sleep
fluoxetine skutki uboczne
fluoxetine side effects
fluoxetine sandoz
fluoxetine side effect
fluoxetine side effects uk
fluoxetine side effects in dogs
fluoxetine sweating
fluoxetine sleep problems
fluoxetine ssri
fluoxetine stopping
fluoxetine tabletki
fluoxetine tablets
fluoxetine toxicity
fluoxetine time to take effect
fluoxetine teva
fluoxetine time to work
fluoxetine to citalopram
fluoxetine to sertraline
fluoxetine to mirtazapine
fluoxetine tapering off
fluoxetine ulotka

Kontakt